İlhanlı Devleti (1256-1336)

 

* Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması üzerine Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından İran ve çevresinde kuruldu.

* Merkezi Tebriz olan İlhanlı Devleti, en güçlü zamanında İran, Irak, Kafkasya ve Anadolu'ya egemen oldu.

* Anadolu, 13. yüzyıl sonlarında İlhanlı hakimiyetine girdi. 1258 yılında Moğolların Bağdat'ı işgal etmeleri ve katliamlarda bulunmaları üzerine, Abbasi halifesi Mısır'a kaçarak Memlüklere sığındı. Bu olay, İlhanlılar ile Memlükleri karşı karşıya getirdi. İki devlet arasında yapılan Ayn-ı Calut Savaşı ile Moğol İlhanlı Ordusu ilk yenilgisini aldı(1260). Anadolu'da İlhanlı egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri çoğunlukla Anadolu'nun batısında beylikler kurdular.

* Anadolu'daki İlhanlı baskısından kurtulmak isteyen Türk beyliklerinin Memlük Sultanı Baybars'tan yardım istemesi üzerine yapılan Elbistan Savaşı ile İlhanlılar ikinci kez yenildiler.

* Bu gelişmeler Memlüklerin İslam dünyasındaki etkinliğini artırırken, İlhanlı Devleti'nin yıkılışına ortam hazırlamıştır. Memlüklerle yapılan mücadelerle zayıflayan İlhanlılar, iç karışıklıkların etkisiyle 1336 yılında yıkıldılar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !