İskan Faaliyetlerinin Özellikleri ve Amaçları

İSKAN FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

* İskan için öncelikle konar-göçerler tercih edilir, yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı. Böylece göçebelerin yerleşik halka verdikleri zarar da engellenmiş olurdu.

* İskan, fethedilen yerlere yakın yerlerden yapılırdı. Bununla, göçü kolaylaştırma ve göçenlerin göç edilen bölgeye uyumunu sağlamak amaçlanmıştır.

* İskan yapılırken coğrafi benzerlik de göz önünde bulundurulurdu. Örneğin; iskana tabi olan aile Anadolu'da ne yetiştiriyorsa Balkanlarda da yine aynı ürünleri yetiştirebileceği bir bölgeye yerleştirilirdi.

* Bir yerden göçmen alınırken, o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.

* Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma olasılığı olanlara iskan faaliyetlerinde öncelik verilirdi.

* Yeni yerleşim yerinde herkese ihtiyacı olan malzemeler verilir, bir süre vergi alınmazdı.

* Geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerini terk etmek ve eski yerleşim yerine dönmek yasaklanmıştır.

* İskana tabi tutulan aileler arasında anlaşmazlık olmamasına dikkat edilirdi.

* Bir yere iskan bir seferde yapılmaz, gerektikçe yapılırdı.

***İskan Faaliyetlerinin Sonucu:
14. yüzyılın ortalarından başlayıp 16. yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık 150 yıl süren iskanlar sonunda Balkanlar'ın önemli bir kısmı her yönüyle Anadolu kadar Türkleşmiştir.

İSKAN SİYASETİNİN AMAÇLARI

* Fethedilen yerlerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak,

* Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak,

* Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak,

* Tımar sistemini uygulayarak tarımsal üretimi artırmak,

* Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek, yerleşik halka zarar vermelerini önlemek,

*
Fethedilen yerlerde sorun çıkarma olasılığı olan ailelerin, başka bölgelere göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !