Orhan Bey Dönemi (1326 - 1362)

Orhan Bey Dönemi'nde Anadolu'daki Gelişmeler*
Osman Bey'in hastalanması üzerine son yıllarında beyliği oğlu Orhan Bey yönetmeye başlamıştı.

* Osman Bey'in fetih politikasını devam ettiren Orhan Bey, Bursa'yı alarak Osmanlı Devleti'nin başkenti yaptı (1326).

* Osmanlı kuvvetlerinin Bizans üzerine akınlarını devam ettiren Orhan Bey, İznik'i kuşatırken Osmanlı komutanları Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri fethettiler.

* Bunun üzerine Bizans İmparatoru III. Andronikos; Osmanlı ilerleyişini durdurmak ve Osmanlılar'ın eline geçen kaleleri geri almak için ordusuyla Anadolu'ya geçerek Orhan Bey üzerine yürüdü.

* Kocaeli Yarımadası'daki Dragos Çayı kenarında yapılan Palekanon(Maltepe) Savaşı'nı Osmanlı kuvvetleri kazandı (1329).

* Bu zaferden sonra İznik ve Gemlik fethedildi. Daha sonra ise İzmit ve Kocaeli Yarımadası fethedilerek Osmanlı hakimiyeti İstanbul Boğazı'na kadar ulaştı (1337).* Balıkesir ve çevresine hakim olan Karesioğulları Beyliği'ndeki iç karışıklıklardan yararlanan Orhan Bey, bu beyliğin topraklarını Osmanlı topraklarına kattı (1345).

NOT:
Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik olan Karesioğulları'nın Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk Birliği'ni sağlama yolunda ilk adım atılmıştır. Bu beyliğin donanmasının Osmanlı Devleti'ne geçmesi Rumeli'ye geçişi ve Marmara Denizi'ndeki adaların fethini kolaylaştırmıştır.

* Marmara Denizi'ndeki adalar 1352'de alınmıştır. 1354 yılında ise Ahilerden alınan Ankara Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !