Türkiye Selçuklu Devleti (1077-1308)

 

  • 1075 tarihinde İznik merkezli kurulan Türkiye Selçuklu Devleti, 1243 Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilince, eski gücünü kaybederek Moğollara bağlı hale geldi.

 

  • 13. yüzyıl sonlarında Anadolu'daki Moğol baskısının zayıflaması ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin de otoritesinin kaybolması üzerine, Anadolu'da yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti tarafından uçlara yerleştirilen Türkmen beyleri, bu dönemde Anadolu'da oluşan otorite boşluğundan yararlanarak birçok beylik kurmuşlardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !