Yıldırım Bayezid Dönemi (1389-1402)

ANADOLU'DAKİ GELİŞMELER

   Rumeli topraklarında otoriteyi sağlayan I. Bayezid; hükümdar değişikliğinden yararlanmak için harekete geçen Anadolu beylikleri üzerine yürüyerek Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları beyliklerini Osmanlı topraklarına kattı (1390). Bu beyliklerin alınmasından sonra Kütahya merkez olmak üzere bu bölgede Anadolu Beylerbeyliği (Eyaleti) 'ni kurdu. 1392'de de Hamitoğulları'nı ve Candaroğulları'nın Kastamonu kolunu ortadan kaldırdı.


- Yıldırım Bayezid -

   Karamanoğulları ile Osmanlı toprakları arasında, I. Bayezid'in 1391 Karaman Seferi sonucu antlaşma yapılmışsa da, Niğbolu Savaşı sırasında Karamanoğulları'nın Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Anadolu'ya geçen I. Bayezid bu beyliği de ortadan kaldırmıştır (1397).

   I. Bayezid, Akkoyunlular'a yenildiği için zayıflayan Kadı Burhanettin Devleti'nin de topraklarına sahip olarak ilk kez Anadolu Türk Birliği'ni kurmuştur (1397).

   1399 yılında Memlük tahtında meydana gelen değişiklikten yararlanan I. Bayezid, Memlükler'in elindeki Malatya, Darende ve Divriği ile Dulkadiroğulları'nın merkezi olan Elbistan'ı Osmanlı ülkesine kattı. Bu durum Osmanlı - Memlük ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur.


- Yıldırım Bayezid Dönemi Osmanlı Devleti Sınırları -

Anadolu'daki bu fetihler sonucu Osmanlı Devleti'nin sınırları Fırat'a ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na kadar dayanmış, Batı ve Orta Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiş, Timur ile Osmanlı Devleti karşı karşıya gelmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !